Opłaty

Opłata podstawowa 90 zł

W  dniu konferencji 120 zł

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

• udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,
• materiały konferencyjne,
• wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
• publikacje promocyjne,
• identyfikator,
• poczęstunek podczas przerw.
 

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji, nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres: cyklginekologia@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.